Sunday, September 18, 2011

ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰ ਹਠਕੇਲੀਆਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ

ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰੱਜ ਮਰਿਆ ,

ਓਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆ I

ਘਰ ਬਾਰ ਲੁਟਾਇਆ ਆਪਣਾ , ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ,

ਸਿਰ ਲਾਸ਼ ਉਠਾ ਜੋ ਜੀਵੰਦਾ, ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਵੜਿਆ

ਨਾ ਰਖਿਆ ਲਾਲਚ ਜਿਓਣ ਦਾ ਨਾ ਮੌਤੋਂ ਡਰਿਆ ,

ਨਾ ਮੌਤ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਨ ਨਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀ ਦੇ ਘਿਰਿਆ ,

ਜਿਹਨੇ ਖੌਫ਼ ਹਾਰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ , ਓਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹਰਿਆ I

ਓਹ ਖੇਡੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਦੇ ਦਿਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ I

ਓਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰ ਹਠਕੇਲੀਆਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ I

No comments: